DOD - SOŠ Informačných technológií

Virtuálny DEŇ otvorených dverí

3447 K Grafik digitálnych médií

Si tvorivý, kreatívny, rád kreslíš, pracuješ s počítačom, fotografuješ? Staň sa grafikom digitálnych médií! Náš študijný odbor grafik digitálnych médií ti pomôže rozvíjať tvoju kreativitu. Naučíš sa pracovať v grafických programoch pre spracovanie vektorovej či bitmapovej grafiky i vytvárať webové stránky. Môžeš sa stať super odborníkom, spracovávať grafické návrhy, ovládať postupy grafického návrhu a tvorby digitálnych médií, animácií, 3D vizualizácií i spracovania video sekvencií. Na to všetko ťa pripraví naša SOŠ IT. Svoju kreativitu a zručnosti si zdokonaľuješ na hodinách odborného výcviku. Absolvovaním 4-ročného štúdia získaš maturitné vysvedčenie a výučný list. V ďalšom štúdiu môžeš pokračovať na vysokej škole.

Absolvent nájde uplatnenie v grafickom štúdiu pri:
• návrhu a tvorba grafiky pre tlačoviny
• návrhu a tvorba videospotov
• návrhu a tvorba vizualizácií v 3D
• návrhu grafiky a tvorba webových stránok

2571 K Správca inteligentných a digitálnych systémov

Vieš o tom, že stojíme na prahu technologickej revolúcie, ktorá zásadným spôsobom zmení spôsob, akým žijeme, pracujeme a vzájomne komunikujeme?
Vieš v akých oblastiach sa budeš vzdelávať?
• digitálna komunikácia
• cloudové služby
• digitálne služby
• digitálny podnik
• správa a diagnostika inteligentných technológií

Svoje zručnosti si zdokonaľuješ na hodinách odborného výcviku. Absolvovaním 4-ročného štúdia získaš maturitné vysvedčenie a výučný list. V ďalšom štúdiu môžeš pokračovať na vysokej škole.

V akých pracovných pozíciách nájdeš uplatnenie?
• správca IT systémov a sietí
• konzultant pre digitálnu transformáciu podniku
• IT tester
• servisný IT technik
• predajca alebo konzultant v oblasti inteligentných technológií

2561 M Informačné a sieťové technológie

Vieš, že o pár rokov si až 80% všetkých pracovných miest bude vyžadovať IT zručnosti? ...a to nielen v oblasti IT...
Vieš v akých oblastiach sa budeš vzdelávať?
• softvérové aplikácie
• sieťové technológie
• programovanie
• PC architektúra
• operačné systémy
• serverové technológie
• databázové aplikácie
• samostatné štúdium odborných textov v anglickom jazyku

Poznáš hlavné prínosy tohto odboru?
• učíš sa technológie zajtrajška (nie včerajška)
• odborné predmety sú tvorené v spolupráci s vedúcimi IT spoločnosťami
• v priebehu štúdia máš možnosť získať medzinárodne platné certifikáty
• prax máš zabezpečenú v relevantných IT firmách na Slovensku

V akých pracovných pozíciách nájdeš uplatnenie?
• IKT špecialista
• administrátor počítačových systémov a sietí
• správca serverových systémov
• správca databázových systémov
• programátor – vývojár

2559 M Inteligentné technológie

Vieš, že inteligentné technológie sú technológie, ktoré sa samy učia?
Vieš v akých oblastiach sa budeš vzdelávať?
• programovanie
• počítačové siete
• smart technológie
• internet vecí
• kybernetická bezpečnosť
• robotika
• 3D technológie a virtuálna realita
• serverové a cloudové technológie
• aplikovanie prvkov umelej inteligencie
• optimalizácia riadenia procesov

V akých pracovných pozíciách nájdeš uplatnenie?
• IKT špecialista pre smart zariadenia
• administrátor IT systémov
• programátor – o zameraním na IoT
• technik systémov pre inteligentné budovy
• správca aplikácií

2573 M Programovanie digitálnych technológií

Ak sa zaujímaš o programovanie digitálnych technológií, tvoje kroky by mali smerovať tam, kde máš možnosť využiť moderné vývojové nástroje, postupy a jazyky. V rámci nášho študijného odboru programovanie digitálnych technológií sa môžeš odborne zamerať na programovanie internetových aplikácií, napr. na používateľské rozhranie a dizajn – frontend a administráciu – backend. Okrem toho ti ponúkame možnosť naučiť sa programovať hry so silným zastúpením techník buď pre virtuálnu realitu, 3D zobrazovanie, či prvky umelej inteligencie, alebo na programovanie komerčných podnikových aplikácií, napr. ERP systémov.

Absolvent nájde uplatnenie ako programátor pri:
• vývoji webových aplikácií
• vývoji počítačových hier
• vývoji komerčného softvéru pre podniky

Našeodbory

2561 M Informačné a sieťové technológie
2559 M Inteligentné technológie
2573 M Programovanie digitálnych technológií
2571 K Správca inteligentných a digitálnych systémov
3447 K Grafik digitálnych médií

FAQČastokladenéotázky


Dobrý deň, zahŕňa grafik digitálnych medií aj edit-úprava videí?

Dobrý deň, áno, táto problematika sa preberá na odbornom predmete spracovanie sekvencií a tiež aj v rámci odborného výcviku.

Mám aj maturitu ?

Všetky študjné odbory na našej škole sa končia maturitnou skúškou. Pri študijných odboroch s odborným výcvikom absolvent dostane okrem vysvedčenia o maturitnej skúške i vyučný list.

Dá sa aj duálne študovať ?

Dobrý deň. systém duálneho vzdelávania je možný v školskom roku 2021/2022 iba v študijnom odbore Grafik digitálnych médií.

Dobry den, chcel by som sa opytat, ci sa da ist ku Vam do skoly do nulteho rocnika? Dakujem?

Dobrý deň. Do nultého ročníka sa nedá prihlásiť.

Dobrý deň, v študijnom odbore grafik digitálnych médií je obsiahnuté aj štúdium klasických výtvarných techník, fotografia /ako pri odbore reklamná tvorba/ alebo je to len práca na počítači?

Dobrý deň, čo sa týka klasických výtvarných techník, tejto problematike sa venujeme len okrajovo. Študijný odbor grafik digitálnych médií je predovšetkým zameraný na digitálne médiá, t.j. spracovanie sekvencií, tvorba webových stránok, vektorová a bitmapová grafika pomocou Adobe balíka.

Dobrý deň. Do akého dátumu je potrebné odoslať prihlášku na vašu školu?

Dobrý deň. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

Aké jazyky sa vyučujú na škole?

Dobrý deň. Na našej škole sa vyučujú dva jazyky - anglický jazyk a nemecký jazyk.

Dobrý deň chcem sa spýtať že či vadí ak ešte neviem programovať?

Dobrý deň. Ak nevieš programovať, nevadí, my ťa to naučíme...

Dobrý deň, máme doma žiaka Ix. ročníka auvažujeme o vašej škole, koľko študentov plánujete prijať do prevého ročníka a ké predpoklady by mali splniť?

Dobrý deň. Na SOŠ IT Ostrovského 1 v Košiciach v školskom roku 2021/2022 môžeme prijať 179 žiakov v 5 študijných odboroch zameraných na IT. Bližšie informácie o prijímacom konaní budú zverejnené na stránke školy www.ostrovskeho.sk.

Ako sa prihlasiť na školu?

Dobrý deň. Na SOŠ IT Ostrovského 1 v Košiciach si môžete podať prihlášku cez výchovného (kariérneho) poradcu vašej ZŠ. Do prihlášky môžete udať uviesť aj dva študijné odbory. Šanca, že budete prijatý je vyššia. ..

Dá sa u Vás vzdelávať v niektorom z Vašich odborov duálne?

Dobrý deň. Študovať v duálnom systéme sa dá na našej škole v študijnom odbore Grafik digitálnych médií.

Diaľkové štúdium je možné na Vašej škole?

Nie. Diaľkové vyučovanie na našej škole nie je možné. Vyučovanie prebieha iba dennou formou.

Momentálne som žiakom 4. ročníka osemročného gymnázia. Nechcem však zostať študovať na gymnáziu, mal by som obrovský záujem o štúdium na Vašej škole. Je nejaká možnosť dostať sa ku Vám na školu?

Teší nás, že máte záujem študovať na našej škole. Možnosť dostať sa študovať k nám je možné iba vtedy, ak prestúpite z osemročného gymnázia na SOŠ IT Ostrovského 1 v Košiciach.

Je táto škola vhodná pre osobu ktorá sa venuje programovaniu už vyše 5 rokov a má skúsenosť s C, C++, C#, Python, Java, HTML, CSS, PHP a SQL?

Dobrý deň. Ak ide o žiaka, ktorý končí ZŠ resp. je v 1.ročníku SŠ a má s programovaním v daných programovacích jazykoch 5 ročné skúsenosti bude určite vítaný a bude sa vedieť posunúť ešte ďalej.

Koľko sa platí za internát ??

Dobrý deň. Ubytovanie stojí 24€/mesiac a stravná jednotka 3,90€/ceň (raňajky - obed - večera). Takže za mesiac to činí cca 100€ za mesiac.

Ak neviem tak dobre narábať z počítačmi ake chcem sa naučiť robiť na nich ?

Dobrý deň. Ak nevieš narábať s pc, nevadí, my ťa to naučíme.

Prichádza do uvahy študium žiaka s Aspergerovým syndromom,ktorý študuje s pomocou asistenta?

Dobrý deň. Neodporúčam. V tomto školskom roku sme mali takého žiaka, ale nakoniec prestúpil na inú školu. Asi by to nezvládol.

Všetky odbory na škole sú 4-ročné a končia maturitou?

Dobrý deň. V školskom roku otvárame 5 študijných odborov a všetky sú 4-ročné. Okrem maturity môžete získať v odbore Správca digitálnych a inteligentných systémov aj výučný list.

Koľko stojí ubytovanie ?

Dobrý deň. Ubytovanie stojí 24€/mesiac a stravná jednotka 3,90€/ceň (raňajky - obed - večera).

Ak ma baví programovanie, ktorý z odborov by ste mi odporučili?

Dobrý deň. Ak ťa baví programovanie, odporučil by som študijný odbor Informačné a sieťové technológie alebo Programovanie digitálnych technológií. Pripravujeme na instagrame krátky formulár, ktorý ťa navedie na odbor, ktorý je pre teba najvhodnejší. Takže sleduj onstagram alebo facebook našej školy , nájdi si pár minút a klikaj.

budem dostavat penieze?

Dobrý deň. Ak nevieš programovať, nevadí, my ťa to naučíme...

Disponuje škola telocvčňou ?

Áno, máme vlastnú športovú arénu, futbalové i multifunkčné ihrisko. Pozri si virtuálnu prehliadku školy, ktorá sa nachádza na tejto dole stránke.

Aké sú možnosti ubytovania pri štúdiu?

V areáli školy sa nachádza vlastný školský internát a školská jedáleň.

Aké učíte programovacie jazyky?

Na našej škole sa vyučuje Python, C++, Java, skriptovacie jazyky PHP a JavaScript, tvorba webových stránok a aplikácií pomocou značkovacieho jazyka HTML5

Aké je uplatnenie absolventov?

Uplatnenie si v IT sektore určite nájdeš. Konkrétne zamestnanie závisí od študijného odboru, ktorý ukončíš. Pozri si na tejto stránke jednotlivé študijné odbory, nájdeš tam aj príklady uplatnenia.

Aké je vybavenie školy?

Škola má k dispozícii pre žiakov 22 moderne vybavených odborných učební a laboratórií zameraných na klasickú informatiku, programovanie, počítačovú grafiku, počítačové siete, robotiku, elektroniku a pod.

Môžem si dať u vás prihlášky na dva odbory naraz?

Áno, pokiaľ ozaj chceš študovať na našej škole, odporúčame ti podať prihlášku na dva študijné odbory

Položnámotázku

„Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa.“ -Dalajláma